Портал новин

У 2018 році буде проведено міжнародне моніторингове оцінювання якості вищої медичної освіти

Кабінет Міністрів України 28 березня прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році», яка передбачає проведення у 2018 році в усіх закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти.

МОЗ України впроваджує якісно нові зміни в системі медичної освіти в Україні, однак для визначення ключових проблемних питань в галузі та формування напрямів освітньої політики необхідне володіння об’єктивною інформацією про рівень вітчизняної медичної освіти у порівнянні з рівнем підготовки лікарів в інших країнах світу.

Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень. Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS тощо) широко застосовуються в сфері шкільної освіти.

Для міжнародного моніторингового дослідження в галузі вищої медичної освіти у 2018 році буде проведено міжнародний іспит з основ медицини, який надає порівняльні дані та встановлює міжнародний рівень якості для вищої медичної освіти у світі. Зазначений іспит проводиться в країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки.

Прийняття постанови дозволить оцінити рівень фундаментальної підготовки українських медиків, а після аналізу результатів – запропонувати шляхи гармонізації підготовки лікарів в Україні та підвищення якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я».

Джерело: КМУ.