Портал новин

Уряд затвердив план заходів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства

З метою визначення пріоритетних заходів у діяльності державних органів щодо зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства, Уряд на своєму засіданні 21 березня  затвердив відповідний план заходів.

Серед основних завдань, які плануються до виконання, є проведення наукових, прикладних та соціологічних досліджень у зазначеній сфері, подальше відстоювання прав людини і громадянина, зокрема, привернення уваги міжнародної спільноти до систематичних порушень основних прав і свобод на тимчасово окупованих територіях.

Активна  взаємодія всіх ланок виконавчої влади з організаціями громадянського суспільства, які працюють з місцевими громадами, з проведення просвітницьких заходів у Донецькій та Луганській областях, насамперед у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, а також на тимчасово окупованих територіях.

Посилення позицій української мови як державної, її ролі в освіті як фактору, що відіграє провідну роль у процесах консолідації українського суспільства та інтеграції національних меншин, реалізації їх права на освіту державною мовою.

Планується вжити необхідних заходів для розвитку та посилення міжрегіонального співробітництва, проведення комунікаційних заходів за участю внутрішньо переміщених осіб, експертів, зокрема стосовно тематики реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Впродовж 2018 року планується створити тематичний веб-ресурс для поширення інформації про історію українського народу, досягнення наших співвітчизників та їх внесок у забезпечення розвитку світової цивілізації, сучасні події в Україні, а також про заходи, що здійснюються для зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства, подолання існуючих стереотипів та пропагандистських міфів, спрямованих на руйнування єдності українського народу.

Запланована розробка проекту Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2022 року та плану заходів щодо її реалізації з врахуванням пропозицій експертів, учених та організацій громадянського суспільства.

Сприяння висвітленню у засобах масової інформації пріоритетних заходів щодо зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та підтримки ініціатив громадськості, зокрема забезпечити надання мешканцям тимчасово окупованих територій об’єктивної оперативної інформації. Вжити дієвих заходів для збільшення зони покриття теле- та радіомовлення на Кримському півострові та тимчасово окупованих територіях. Забезпечення поширення, у тому числі і за кордоном, фільмів українського виробництва, передусім історико-патріотичного змісту, у рамках проведення днів українського кіно та інших міжнародних кінематографічних заходів та інших подій.

Джерело: КМУ.