Портал новин

У Шепетівській ЦРЛ відкрили реконструйоване хірургічне відділення

Сьогодні у Шепетівці відкрили оновлене хірургічне відділення. Ремонт відділення зробили за кошти Державного фонду регіонального розвитку, за гроші місцевих бюджетів, підприємців і голландського благодійного фонду. Оновили операційну, палати і перев’язувальні медкабінети. 

Не дивлячись на новий ремонт лікарня потребує нового обладнання для операційної. Голова облдержадміністрації сказав, що це найголовніше. Екскурсію відремонтованим відділенням проводила головна лікарка ЦРЛ Валентина Савчук, яка дякувала усім хто підтримував і співпрацював з лікарнею.

На відкриття хірургічного відділення завітали го­ло­ва Хмель­ницької об­лдер­жадмі­ніс­тра­ції Ва­дим Ло­зо­вий, ди­рек­тор Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я Хмель­ницької ОДА Яків Цуг­ле­вич, де­пу­та­ти об­ласної ра­ди Ми­ко­ла Дя­чук та Те­тя­на Ва­си­лик, народний депутат України Роман Мацола, го­ло­ва Ше­пе­тівсь­­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Ві­та­лій Бу­зиль, го­ло­ва Ше­пе­тівсь­­кої район­ної ра­ди Пет­ро Дзя­во­рук, місь­кий го­ло­ва Ми­хай­ло По­ло­дюк, го­лов­ний лі­кар Ше­пе­тівсь­­ко­го цен­тру пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги Ан­дрій Не­чи­по­рук.